Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie

Komputer - źródło wiedzy

Rok szkolny 2010/11 oraz 2011/12 – trener: Piotr Dziamarski

Krótka charakterystyka: W ramach ww. bloku w szkole została utworzona jedna grupa zajęciowa licząca 7 uczniów. Zajęcia prowadzone były w dwuletnim cyklu szkoleniowych i miały na celu rozwój kompetencji kluczowych z zakresu ICT.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.