Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Komputer - źródło wiedzy - grupa II

Trener: Jolanta Białas

Rok  szkolny  2010/2011

Komputer wzbudza wśród najmłodszych niezwykłe zainteresowanie i naturalną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Program powstał z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w szkole. Realizowany był w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach projektu „Każdy może zostać omnibusem” dla dzieci z kl.I.

Celem głównym realizowanego podczas zajęć programu było wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez przygotowanie do posługiwania się komputerem i do świadomego, mądrego korzystania z technologii informacyjnej. Program nastawiony był na rozwijanie ich zainteresowań w tej dziedzinie oraz wskazywał różne sposoby wykorzystania komputera w nauce, pracy i zabawie. Uczniowie mieli przyswoić sobie zasady obsługi różnych programów użytkowych, usprawnić technikę pisania na klawiaturze, nauczyć się poprawnie obsługiwać urządzenia techniki komputerowej oraz rozwijać aktywność i kształtować umiejętność współpracy.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia komputerowe  pracowali zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Formy pracy dostosowane były do potrzeb danego tematu.
W pierwszym roku szkolnym realizowane były następujące zagadnienia:
• podstawowe zasady pracy z komputerem, bezpieczeństwo higiena pracy,
• poznanie podstawowych urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego
• korzystanie z klawiatury, myszki, drukarki, płyty CD-ROM, pendriva itp.’
• opanowanie pojęć: kursor, pasek narzędzi lista okno, ikona itp.
• korzystanie z gier edukacyjnych wspomagających naukę czytania, pisania i liczenia,
• korzystanie  z oprogramowania służącego do rysowania i malowania,
• pisanie wyrazów i zdań w wybranych edytorach tekstu,
• sięganie do różnych źródeł informacji: Internet, encyklopedie multimedialne, słowniki,
• zastosowanie komputera w otoczeniu dzieci.

Podczas zajęc uczniowie korzystali z tablic informatycznych , które ułatwiły im   poznanie pojęć zwiazanych z informatyką.Poznali budowę  komputera i układ klawiszy na klawiaturze.

Nasza wyobraźnia działa szybciej , a wiedzę przyswajamy łatwiej i  dokładniej.
Tworzyli prace w programie Paint, zapoznali się z przybornikiem, korzystając systematycznie z coraz to innych narzędzi do rysowania. Wykonali piękne prace  np. z okazji Święta Babci i Dziadka.

Tworzyli dokumenty z tekstem i rysunkiem korzystając z galerii ClipArt., WordArt oraz autokształtów. Nabyli większego doświadczenia w korzystaniu z narzędzi w edytorze tekstu Word: pisania tekstów, dobierania odpowiedniego stylu , wielkości i koloru czcionki.
  
W ramach zajęć w dn. 25 03. 2011r. zorganizowano wyjście do Biblioteki Miejskiej, gdzie  dzieci obejrzały działy z różnymi książkami, katalogi biblioteczne, zapoznały się ze sposobami odnalezienia potrzebnej książki wśród tysięcy innych. Pani z biblioteki pokazała małym czytelnikom jak należy posługiwać się elektronicznym spisem książek.
Przeczytała dzieciom opowiadanie „Spotkanie z Franklinem i jego komputerem”, z którego dzieci dowiedziały się , że nie należy zbyt długo przebywać przed komputerem , ponieważ wpływa to niekorzystnie na samopoczucie. Dzieci były cały czas aktywne. Świadczyły o tym ich wypowiedzi, pytania oraz uważne słuchanie objaśnień i opowiadania. Uczniowie przekonali się, że z książką można równie miło spędzić czas jak przy komputerze.

Na zakończenie zajęć  z OMNIBUSA w dn.20.06.2011r. zorganizowano wyjazdową wycieczkę do PAŁACU w GOŁKOWICACH ,w której wzięły udział dzieci uczęszczające na te zajęcia.

Celem wycieczki było przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od komputera oraz uświadomienie im zagrożeń wynikających ze zbyt częstego spędzania czasu przed komputerem. Wolny czas spędzamy w kontakcie z przyrodą i na zabawach z kolegami,
gdyż aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na zdrowie.
Dzieci korzystały z atrakcji pływania łódką po stawie, jeżdżenia na koniach, przejażdżki bryczką po lesie, grały w piłkę, skakały na skakankach, jadły lodowe przysmaki, paliły ognisko i piekły kiełbaski przyjemnie się przy tym bawiąc uczyły się współpracy w grupie.

Rok  szkolny  2011/2012

W drugim roku szkolnym część zagadnień do realizacji pozostała ta sama, reszta została zmodyfikowana i rozszerzona. Treści kształcenia obejmowały:
• podstawowe zasady pracy z komputerem i bhp pracy z komputerem,
• obsługę edytora grafiki Paint ( wykonywanie różnymi technikami ilustracji do wierszy, wykonanie kolorowych bombek choinkowych i kartek świątecznych, malowanie wielkanocnych pisanek)
• obsługę edytora tekstu Word (pisanie tekstów w różnej formie, np. w kilku kolumnach, tekst ciągły, wiersz), redagowanie ogłoszeń, formatowanie tekstu i wstawianie klipartów
• poznanie możliwości kalkulatora,
• obsługę aparatu fotograficznego i odpowiedniego wykonania zdjęć cyfrowych, przenoszenia zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera i obróbkę zdjęć,
• programowanie z Baltiem
• korzystanie z zasobów Internetu (zasady pracy przy komputerze oraz wady i zalety Internetu, wyszukiwanie informacji o biografii znanych autorów lektur dla kl. II, przesyłanie listów elektronicznych).
Zapoznaliśmy się  z obsługą i funkcjonowaniem  aparatu fotograficznego,aby potem wykonać odpowiednij jakości zdjęcia cyfrowe.

Temat tych zajęć był inspiracją do złożenia wizyty w profesjonalnym zakładzie  fotograficznym w dn. 11.01.2012r., w którym są wykonywane zdjęcia techniką cyfrową. Przy współudziale fotografa  dzieci opracowały kalendarz na 2012 rok z zamieszczonym autorskim  zdjęciem naszej grupy.

Kiedy na dworze zrobiło się cieplej mogliśmy z aparatami fotograficznymi wyruszyć
w plener, dn.13.04.2012r. poszliśmy na spacer do parku i ogródków działkowych
Wykonaliśmy zdjęcia pt.”Wiosna w obiektywie”. Prezentujemy najciekawsze z nich.


 
W dniu 15.02.2012r na   zajęcia zaprosiliśmy rodziców, chcieliśmy pokazać im nasze umiejętności pracy przy komputerze.

Nasze zdjęcia z zajęć eksponowaliśmy w ciągu roku szkolnego na  gazetce OMNIBUSA.

Tworzyliśmy również  prace w programie Paint, wykorzystując kolejne narzędzia edytora
grafiki.

W przerwach pomiędzy zajęciami komputerowymi często korzystaliśmy ze szkolnego placu zabaw„Radosna Szkoła”.

Wiele atrakcji przysporzyło dzieciom poznanie programu ”Baltie”
Czarodziej Baltie to główna postać tego programu. Wykorzystując umiejętności zdobyte podczas pracy we wszystkich poznanych trybach uczniowie nauczyli się tworzyć prosty ciąg poleceń dla Baltiego, który spełniał ich życzenia i czarował.

Dzieciom spodobała się praca na gotowych elementach, dużo grafiki i prostej animacji.

W tym roku szkolnym, 18.05.2012r. odwiedziliśmy również Biblioteką Miejską.
Dzieci   poznały  historię książki w oparciu o wiersz , wystawę i ilustracje. Dowiedziały się, że dawniej pisało się książki odręcznie, na kartkach papieru. Najpierw pisano je przy pomocy gęsich piór i atramentu. Potem wymyślono specjalne maszyny do pisania. Jednak nawet wtedy  pisanie było niewygodne i trwało bardzo długo, bo gdy człowiek zrobił jakiś błąd, trzeba było przepisywać całą kartkę od nowa. Dziś pisze się książki na komputerze. Tak jest znacznie szybciej i wygodniej, bo poprawki można nanosić w każdej chwili bez przepisywania całego tekstu.
Ilustracje  do książki skanuje się na skanerze przetwarzając je na obraz cyfrowy, czyli inaczej mówiąc - przerabia się je tak, by można je było zobaczyć na monitorze komputera.
W wydawnictwie przygotowuje się projekt książki. W dzisiejszych czasach projekt ten robi się w komputerze.
Obecnie możemy również kupować książki nie wychodząc z domu, pojawiły się bowiem księgarnie wysyłkowe. Za ich pośrednictwem kupuje się książki przez Internet.
Uczniowie dowiedzieli się jak pisano książki dawniej , a jak się pisze je teraz. Na przestrzeni dziejów technika ta była doskonalona, a obecnie nie można sobie wyobrazić pisania książek bez komputera.

Do szkoły wracaliśmy uśmiechnięci i zadowoleni z lodami w ręce.

W wyniku 2-letniej pracy dzieci poznały zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem, sprawnie posługują się programami użytkowymi: edytorem tekstu, programami graficznymi i kalkulatorem. Potrafią posługiwać się aparatem cyfrowym i przenieść zdjęcie z aparatu do komputera. Swobodnie poruszają się po Internecie oraz chętnie korzystają z jego zasobów wyszukując i zapisując potrzebne informacje. Uczniowie posługują się komunikatorami internetowymi oraz doskonale znają zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci. W poprawny sposób wykorzystują komputer na potrzeby własne, klasy oraz jak źródło wiedzy i rozrywki.
Dzieci podczas pracy były zaangażowane i dociekliwe. Często same dążyły do rozwiązania różnych problemów. Rozwijały twórczą aktywność poprzez umożliwienie realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych w pracowni programów komputerowych Zajęcia te stały się szansą na dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej.

 


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.