Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Komputer źródło wiedzy - grupa 4C

Opiekun: p. Wioleta Niedźwiedzka

W ramach projektu "Każdy może zostać omnibusem" (blok "komputer źródło wiedzy") prowadzone są warsztaty dziennikarskie.
Uczniowie uczestniczący w tym projekcie redagują szkolną gazetkę "Piąteczka", poznają tajniki pracy dziennikarza.
Wyjazdy edukacyjne poszerzają wiedzę uczniów w tym zakresie (wycieczka do redakcji Kulis Powiatu, warsztaty dziennikarskie prowadzone przez panią redaktor Milenę Zatylną).
Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności informatyczne i polonistyczne przeprowadzając wywiady i sondaże z ciekawymi ludźmi, pisząc sprawozdania, redagując fotoreportaże z wycieczek ,uroczystości szkolnych ,zajęć dydaktycznych, które odbywają się między innymi w drukarni, muzeum, bibliotece.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.