Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Komputer – źródło wiedzy

Prowadzące - mgr Wioleta Żehaluk-Niedźwiecka, mgr Bożena Dąbrowska

Podczas zajęć uczniowie  rozwijają kompetencje z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatne we wszystkich dziedzinach nauki. Uczą Sprawnie posługiwać się komputerem co umożliwi im gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione aparaty cyfrowe, które umożliwią uczestnikom rozwijać umiejętności tj. obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron "www" oraz z zakresu grafiki komputerowej.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.