Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Sprawozdanie z bloku matematyczno przyrodniczego

W latach 2010- 2012 prowadzę zajęcia z bloku "od matematyki do przyrody” w klasach drugich. Zajęcia cieszą się dużą popularnością dzięki swojej atrakcyjności. Na każdych zajęciach jest wykorzystywana tablica interaktywna. Tematyka zajęć jest bliska dzięcięcym zainteresowaniom w zakresie przyrody, ekologii, ochrony zdrowia, a także matematyki. Wiele treści matematycznych jest utrwalanych w formie gier i zabaw. Zorganizowałam wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego, zoo muzeum chleba, oraz do kopalni rudy srebra. Wiele zajęć odbyło się w terenie,. Między innymi w planetarium czy w kinie. Wielokrotnie odwiedziliśmy muzeum oglądając wystawy tematyczne.

Zofia Wietrzyk


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.