Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Grupa III - Zakładanie hodowli ryb akwariowych (18.11.2011)

Za pieniądze ze sprzedaży zebranej przez uczniów makulatury zakupiliśmy zestaw akwarystyczny. Celem zajęć było: zapoznanie z terminami (ekosystem, biocenoza, biotop, nisza ekologiczna, zakres tolerancji ekologicznej), wdrożenie uczniów do pracy zespołowej oraz kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz umiejętności długotrwałego działania. Na zajęciach uczestnicy przygotowali odpowiedni biotop dla ryb i roślin (zakładanie akwarium okazało się bardzo długotrwałym zajęciem)- najpierw należało wlać wodę i dodać odpowiednich preparatów akwarystycznych. Następnie po odczekaniu kilku dni można było zasadzić rośliny i podłączyć osprzęt (filtr, termometr, grzałka z termostatem, oświetlenie) dopiero po rozwinięciu się życia biologicznego i ustabilizowaniu  ekosystemu zostały wpuszczone pierwsze ryby. Wówczas rozpoczęły się właściwe obserwacje ichtiofauny. Było to okazją do przypomnienia sobie terminów ekosystem i sukcesja ekologiczna. Na przykładzie ryb omówiliśmy czynniki ograniczające i zakres tolerancji ekologicznej. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe wiadomości z zakresu fotosyntezy (regulując ilość dostępnego światła określili najlepsze warunki dla roślin i przebiegu fotosyntezy) i biologii ryb.

Prowadzący: Piotr Noculak


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.