Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Grupa III - Planetarium „Niebo Kopernika” - Warszawa (29.12.2011)

Celem powyższych zajęć było: rozbudzenie zainteresowań astronomią, kształtowanie umiejętności obserwacji nieba, zapoznanie z największymi gwiazdozbiorami oraz ich rozmieszczeniem na niebie, zapoznanie z budową i rolą Słońca i całego okładu słonecznego, utrwalenie wiadomości dotyczących Księżyca. Zapoznanie z najnowszymi sposobami prezentacji danych. Korzystając z obecności w Centrum Nauki Kopernik członkowie grupy III bloku B uczestniczyli w zajęciach w planetarium „Niebo Kopernika”. Uczestnicy zobaczyli pokaz zimowego nieba nad Warszawą z określeniem kierunków świata i z omówieniem poszczególnych gwiazdozbiorów (ich nazw, kształtu, składu, odległości od Ziemi, legend). Następnie dzięki trójwymiarowemu pokazowi zostali przeniesieni na Księżyc i Słońce, by poznać te dwa najważniejsze ciała niebieskie. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących gabarytów, składu oraz przyszłości wspomnianych ciał niebieskich. Zdobyte w planetarium wiadomości uczniowie wykorzystali następnie w quizie przeprowadzonym w autobusie w drodze powrotnej. Konkursowi towarzyszyły wielkie emocje i zdrowa rywalizacja.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.