Blok D - Młody biznesmen

Trenerzy 2011-2012

Ewa Bar - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Mariola Bużowicz-Celna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Natalia Liśkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Bożena Sobol - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Regina Hadryś - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Anna Ostrowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie
Małgorzata Chmura - Publiczne Gimnazjum nr 2
Andrzej Matląg - Publiczne Gimnazjum nr 2
Małgorzata Jantos-Luxa - Publiczne Gimnazjum nr 4
Alicja Lachowska - Publiczne Gimnazjum nr 5
Zdzisława Rybak - Publiczne Gimnazjum nr 5
Wojciech Całka - Zespół Szkół Gimnazjalnych w Byczynie
Marek Mendel - Zespół Szkół Gimnazjalnych w Byczynie
Sławomir Olejnik - Zespół Szkół Gimnazjalnych w Byczynie
Zofia Całka - Zespół Szkół Gimnazjalnych w Byczynie


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.