Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Trenerzy 2011-2012

Mirosław Lesiuk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Jolanta Białas - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Beata Kot - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Dorota Lewaszkiewicz-Sobieraj - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie
Andrzej Fiebrandt - Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Dariusz Styrczewski - Publiczne Gimnazjum nr 2
Małgorzata Komander - Publiczne Gimnazjum nr 2
Bożena Dąbrowska - Publiczne Gimnazjum nr 5
Wioletta Żehaluk-Niedźwiecka - Publiczne Gimnazjum nr 5


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.