Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach

Język Niemiecki

Grupa XII/N, prowadzący Iwona Foryś

Zdjecie nr 1 poznawanie nazw zwierząt w języku niemieckim 

Zdjęcie nr 2 wycieczka do Ogrodu Zoologicznego

Zdjęcie nr 1,2,3 
Wykonanie przez uczniów masek karnawałowych 

Zdjęcie nr 6
Poznawanie nazw zwierząt w języku niemieckim za pomoca gier otrzymanych z projektu.

W projekcie brało udział 17 uczniów z klasy V i VI.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.