Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Z językiem obcym na Ty

Wycieczka do Krasiejowa gr. XX/A i gr. XXIII
- trener: Zoryana Syrotyuk

Zajęcia w gr. XXI, XXIV 
- trener: Andrzej Felisiak


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.