Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Lekcja o Wielkanocy

Uczniowie poznają słownictwo związane z Wielkanocą: Zajączek Wielkanocny, Wielki Piątek, Święto, gniazdko, koszyczek, ciasto, potrawy, tworzą plakat zawierający nowopoznane słownictwo

Na początku lekcji uczniowie wyszukuję w Internecie informacje dotyczące tradycji świątecznych w Wielkiej Brytanii.  Następnie nauczyciel zapisuje znalezione słówka i informacje na tablicy. Potem oglądają film pt. ‘Easter’, w którym pokazane są sposoby obchodzenia Wielkanocy w Wielkiej Brytanii. Po projekcji filmu uczniowie zostają podzieleni na grupy i tworzą piękne plakaty obrazujące tradycje wielkanocne w Wielkiej Brytanii.  Prowadzą z nauczycielem dyskusję o podobieństwach i różnicach obchodzenia Wielkanocy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Sonia Gawińska


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.