Trenerzy 2010-2011

 

Język Angielski

Magdalena Skuza - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Bożena Buska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Katarzyna Widziszewska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Izabela Krawczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Małgorzata Gosławska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Daria Krynicka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Zoryana Syrotyuk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Teresa Baran - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Andrzej Felisiak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
Beata Celmerowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych
Agnieszka Jagoda - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie
Janusz Kutarnia - Publiczne Gimnazjum Nr 2
Zoryana Syrotyuk - Publiczne Gimnazjum nr 5
Anna Tworkowska - Publiczne Gimnazjum nr 5
Mariola Sobecka-Drozda - Publiczne Gimnazjum nr 5
Anna Kędzia-Lech - Publiczne Gimnazjum nr 5
Barbara Chabrowska-Mucha - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
Sylwia Jakubowska-Mączka - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
Grażyna Olejniczak - Publiczne Gimnazjum nr 4

Język Niemiecki

Kornelia Wodara - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Kryspin Cieplik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Izabela Symiec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Magdalena Libera-Szymiec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Iwona Foryś - Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie
Barbara Łobos-Jastrzębska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie
Katarzyna Paluch - Publiczne Gimnazjum nr 5
Barbara Łobos-Jastrzębska - Publiczne Gimnazjum nr 3
Jolanta Zimoch - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.