Trenerzy 2009-2010

Język Angielski

Bożena Buska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Katarzyna Kokot - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Małgorzata Gosławska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Irena Przyłucka-Meisner - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Zoryana Syrotyuk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Anna Łabanowicz-Szafran - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Andrzej Felisiak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Bianka Grybek - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Joanna Klich - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Janusz Kutarnia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Beata Celmerowska - Publiczna Szkoła Podstawowa  w Kujakowicach Dolnych
Magdalena Mazur - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie
Janusz Kutarnia - Publiczne Gimnazjum Nr 2
Grażyna Olejniczak - Publiczne Gimnazjum Nr 4
Zoryana Syrotyuk - Publiczne Gimnazjum Nr 5
Mariola Sobecka-Drozda - Publiczne Gimnazjum Nr 5
Anna Twokowska - Publiczne Gimnazjum Nr 5
Anna Kędzia-Lech - Publiczne Gimnazjum Nr 5 

Język Niemiecki

Barbara Łobos-Jstrzębska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie
Monika Kozak-Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa  w Kujakowicach D
Izabela Szymiec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Magdalena Libera-Szymiec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Barbara Łobos-Jastrzębska - Publiczne Gimnazjum Nr 3
Monika Kozak-Nowak - Publiczne Gimnazjum Nr 5


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.